Alex Piotr Będkowski wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą P.H.U Alex Piotr Będkowski, adres siedziby: Chałubińskiego 28, 80-807 Gdańsk Polska, adres do doręczeń: Chałubińskiego 28, 80-807 Gdańsk Polska, NIP: 9570321786, REGON: 191827234 ("Administrator") przysługują (i) wszelkie prawa do niniejszej strony internetowej dostępnej w domenie http://sklep.happypets.com.pl ("Strona Internetowa"), w tym jej struktury oraz jej projektu graficznego oraz (ii) majątkowe prawa autorskie w odniesieniu do wszelkich elementów umieszczonych na Stronie Internetowej, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), a w związku z tym podlegają ochronie zgodnie z przepisami tej ustawy.

Ponadto, Administrator na podstawie umowy dotyczącej rejestracji domeny internetowej http://sklep.happypets.com.pl posiada wyłączne prawo do używania tej domeny. Jakiekolwiek kopiowanie elementów Strony Internetowej, informacji, tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych zamieszczonych na Stronie Internetowej, w celu wykorzystania w całości lub w części, w tym w formie zmodyfikowanej w innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratoru jest zabronione.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich elementów znajdujących się na Stronie Internetowej oraz poprawiania informacji zawartych na Stronie Internetowej w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników sieci Internet. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość stron internetowych w sieci Internet, w odniesieniu do których Administratorowi nie przysługują jakiekolwiek prawa, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone na Stronie Internetowej. W przypadku zamiaru zamieszczenia na innej stronie internetowej w sieci Internet linku / linków lub jakichkolwiek odwołań do Strony Internetowej prosimy o przesłanie informacji na następujący adres: P.H.U Alex Piotr Będkowski, adres siedziby: Chałubińskiego 28, 80-807 Gdańsk Polska.

Produkt dodany do listy życzeń